1. SC Desag Tours SRL – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Instagram și pe contul de Facebook al susnumitei societăți – organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toți participanții – Campania “Golden Valley explorer. Be the influencer of Desag Resort!”
  2. La această campanie pot participa persoane fizice rezidente care nu intră în sfera celor prevăzute la punctul 4 (în continuare: Participanți) – care au capacitate deplină de exercițiu și înțeleg să-și asume toate condițiile de participare și validare.
  3. Participanții trebuie să dețină implicit calitatea de utilizatori INSTAGRAM și să aibă totodată un cont valid de FACEBOOK.
  4. La Campanie nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I și II ai/ale angajaților) Organizatorului.
  5. Campania “Golden Valley explorer. Be the influencer of Desag Resort!” se desfășoară în perioada cuprinsă între 27.07.2022 – 15.08.2022, urmând a fi selectate 50 de persoane în prima rundă a campaniei (până la data de 22.08.2022)
  6. Pentru a participa la Campanie, este necesar ca cei interesați:
  7. Desag Tours își rezervă dreptul de a selecta liber influencerii dintre persoanele care se înscriu în Campanie.
  8. Participanții își dau consimțământul necondiționat la înregistrarea și procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării Campaniei “Golden Valley explorer. Be the influencer of Desag Resort!” – furnizarea acestor date fiind voluntară și limitându-se la cele necesare derulării campaniei.
  9. Datele vor fi administrate de către SC Desag Tours SRL – cu respectarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679.
  10. Informațiile detaliate și complete privind prelucrarea datelor cu caracter personal (scopul gestionării datelor, durata acesteia, alte drepturi și căi de atac legate de gestionarea lor), se regăsesc pe pagina web a Organizatorului.

Cu următoarele completări:

Prin participarea la Campanie, Participantul își exprimă acordul pentru procesarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care le furnizează Organizatorului.

Temeiul juridic al colectării și utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la campania organizată în condițiile prezentului REGULAMENT.

În privința operațiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea și înregistrarea datelor necesare desfășurării campaniei, alegerea ambasadorilor și contactarea acestora – Organizatorul este considerat și are calitatea de operator al datelor ce i-au fost încredințate.

 

Sub Cetate,
la 27.07.2022.

ORGANIZATOR – SC Desag Tours SRL